Nu arbetar vi för att få klart vatten i Ösbysjön

ÖBV arbetar nu intensivt för att få till en restaurering av Ösbysjön. Den 23 september hade vi ett seminarium för våra politiker där vi föreläste och diskuterade om sjöns ekologiska tillstånd och vad man kan göra åt det. Vår egen presentation kan hittar du här: https://1drv.ms/p/s!AnvLrDnU3utSoAHbelXGSjdlblpB?e=CxSaKS Den 30 september var det deadline för att komma in med yttrande kring kommunens vattenplan där åtgärder för att få bättre ekologisk status i våra sjöar tas upp. Självklart har ÖBV lämnat vårt yttrande avseende Ösbysjön Vi tror på följande åtgärdsplan: Leda hästrastgårdens dräneringsvatten till kommunens… Läs mer

Vi kör årsmötet idag 27 maj trots regnet

SMHI förutspå 0,1 mm/tim det tror vi att ”Badets Vänner” tål. Ta med paraply och regnplagg. Välkomna!

Årsmöte

Ösbybadets Vänner håller årsmöte torsdagen den 27 maj kl 19:00 bakom badhuset (södra sidan) vid Ösbysjön. Ingen föranmälan krävs 19:00 – 19:30 Formellt årsmöte 19:30 – 19:40 Styrelsen håller konstituerande möte 19:40 – 20:10 Informellt årsmöte. Här kan vi diskutera föreningens inriktning och lära känna varandra Om det regnar flyttas mötet till måndag den 31 maj kl 19:00. Detta anslås i så fall här på hemsidan Underlag för årsmötet kommer att finnas på hemsidan Folkhälsomyndigheten skriver: ” Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som… Läs mer

Lite info om föreningen 2020 var ett annorlunda år med pandemin som lamslog mycket. Ösbybadets Vänner, ÖBV, ställde in årsstämman 2020. Vi kommer snart att skicka ut en kallelse till årsstämma 2021. Det kommer att bli som internetmöte med Zoom. Det blir två möten direkt efter varandra. Först en formell årsstämma, sedan ett mer socialt möte för fria tankar. Det har gått åt mindre pengar än förväntat, varför vi beslöt att oavsett om en avgift betalats in 2019 eller 2020, så gäller den för hela perioden 2019-2020. Skälen till att det har… Läs mer

Nu är det lättare än någonsin att säga God Jul och Gott nytt år För ingen kan väl tveka på att 2021 blir bättre Vaccinet skall få pandemin under kontroll Kommunen skall äntligen fixa badhus, bastu och voleybollbana Kommunens konsulter skall lägga fram sin plan för Ösbysjöns restaurering Från Styrelsen till er alla Ett riktigt gott 2021 och tack för allt stöd i vår gemensamma kamp

Efter nästan 2 års kamp…Nu skall badhuset återställas

Stadsbyggnadskontoret har ålagt Bildningsförvaltningen (vari Kultur och Fritidsförvaltningen ingår) att inom en månad redogöra för vissa delar av Badhusets ombyggnad som de saknat bygglov för samt att inkomma med ritningar och en beskrivning av hur byggnaden skall användas för badändamål med en redovisning av omklädningsrum. Kultur och Fritidsförvaltningen har tagit fram en plan, helt i överensstämmelse med ÖBVs förslag, för hur badhuset inklusive bastun åter skall ställas i ordning för dess avsedda syfte. Planen innehåller även samma övergripande mål med Ösbybadet som ÖBV lagt fram att det skall vara ett blomstrande centrum… Läs mer

Ingen föreningsstämma i år Ingen medlemsavgift för andra verksamhetsåret

På grund av coronapandemin beslöt styrelsen den 5 oktober 2020 att inte genomföra någon föreningsstämma under 2020. Beslutet skedde med saknad då vi gärna hade velat träffa medlemmarna och lyssna på era synpunkter. Berätta gärna vad ni tycker, vill eller har för idéer och information via vår facebooksgrupp Ösbybadets Vänner, https://www.facebook.com/groups/2534095806661726/ eller genom mejl till någon av oss i styrelsen Lars, Jan, Gunilla, Clarence eller Margit på mejladressen förnamn@osbybadetsvanner.se Vi beslöt även att inte ta ut en medlemsavgift för 2020, dvs en betald medlemsavgift är giltig ända tills föreningsstämman i vår oavsett… Läs mer

Fliken Ösbysjöns Tillstånd är uppdaterad

Vi har adderat mer information om fiskbeståndet nu och tidigare, Ridverksamhetens påverkan, Siktdjupets utveckling samt om Vattenstånd, till- och frånflöden

Nya sidor på hemsidan

Historiska bilder. Ösbysjön en del av Danderyds kulturhistoria Nyare bilder: De flesta från vår mästerfotograf Jan Boberg Loggbok: Där kan du följa våra strävanden

Årstämman är inställd på grund av Corona

Tisdagen den 31 mars kl 19 Elverket, Danderydsvägen 4C, Djursholm Agendan hittar du under flik Möteskallelser Berättigad att delta är de som betalt medlemsavgift till föreningen för 2019 Vi hoppas på en trevlig kväll