Ösbybadets Vänner

Gott Nytt År 2023!

Ösbybadets Vänner ”Vi vill se bad, simskola för de unga, simidrott och annan idrott på somrarna samt vinterbad, vakträning och skridskoåkning på vintrarna”

Foto Gunilla Friis

Julen 2022: Ösbybadets Vänner önskar alla en Riktigt God Jul och bjuder in till året Juldopp. Juldagen kl 13 Ösbybadets badhussida

Bastun är varm och vaken uppsågad. Vi bjuder på pepparkaka och glögg. Du kan beställa mer på Caféet som är öppet

Påminner om årsstämman

En lite påminnelse om vår årsstämma på fredag

Förutom formalia, så blir det ett föredrag om Ösbysjöns ekologi samt lättare förtäring för de som anmält sig (och kanske räcker det till fler?)

Anmälan gör du antingen här på facebookssidan eller med ett kort mejl till lars@osbybadetsvanner.se med ämnesrubriken ”Anmälan årsstämma”

FREDAG KL. 19:00–20:40
ÅRSSTÄMMA

Kevinge seniorboende Edsviksvägen 1A, 200 meter från Mörby C

Årsstämma

Ösbybadets Vänner håller årsmöte fredagen den 22 april kl 19:00 i Kevinge seniorboende Edsviksvägen 1A. 200 meter från Mörby C.

De som önskar delta i den lättare förtäringen måste föranmäla sig senast 18 april, viket kan göras under Events på facebookssidan eller med kort mejl med ämnesrubriken ”Anmälan Årsstämma” till lars@osbybadetsvanner.se

19:00 – 19:30 Formellt årsmöte

19:30 – 19:40 Styrelsen håller konstituerande möte

19:40 – 20:10 Föredrag om Ösbysjöns tillstånd, restaureringsåtgärder och beslutsläget

20:10 – 20:40 Lättare förtäring

Underlag för årsmötet kommer att finnas under rubriken årsmötesunderlag

Julen 2021: Välkomna till vår tradition med årets Juldopp

Juldagen kl 11 – 13

I år med såväl bastu som öppet café!

Antalet personer samtidigt i bastun är begränsat och tillträde kräver vaccinpass

Administrativ förändring

Vi inför nu en administrativ förändring. Denna hemsida kommer att användas som uppslagsverk för mindre föränderlig information. Det kommer att bli lättare att bli medlem i facebooksgruppen Ösbybadets Vänner som används för kommunikation medlemmar i mellan och för nyheter, men vi kommer på facebooksgruppen agera hårdare mot inlägg och personer som inte agerar som just vänner av Ösbybadet. De flesta kommer inte att märka någon skillnad mot tidigare.

Nu arbetar vi för att få klart vatten i Ösbysjön

ÖBV arbetar nu intensivt för att få till en restaurering av Ösbysjön. Den 23 september hade vi ett seminarium för våra politiker där vi föreläste och diskuterade om sjöns ekologiska tillstånd och vad man kan göra åt det. Vår egen presentation kan hittar du här: https://1drv.ms/p/s!AnvLrDnU3utSoAHbelXGSjdlblpB?e=CxSaKS

Den 30 september var det deadline för att komma in med yttrande kring kommunens vattenplan där åtgärder för att få bättre ekologisk status i våra sjöar tas upp. Självklart har ÖBV lämnat vårt yttrande avseende Ösbysjön

Vi tror på följande åtgärdsplan:

  • Leda hästrastgårdens dräneringsvatten till kommunens avloppssystem
  • Reduktionsfiske av karp och ruda
  • Inplantering av vuxen abborre
  • Utredning inför nästa punkt
  • Binda fosfor i bottensedimentet genom lågdosering med aluminiumsalt

Vi kör årsmötet idag 27 maj trots regnet

SMHI förutspå 0,1 mm/tim det tror vi att ”Badets Vänner” tål. Ta med paraply och regnplagg. Välkomna!

Årsmöte

Ösbybadets Vänner håller årsmöte torsdagen den 27 maj kl 19:00 bakom badhuset (södra sidan) vid Ösbysjön.

Ingen föranmälan krävs

19:00 – 19:30 Formellt årsmöte

19:30 – 19:40 Styrelsen håller konstituerande möte

19:40 – 20:10 Informellt årsmöte. Här kan vi diskutera föreningens inriktning och lära känna varandra

Om det regnar flyttas mötet till måndag den 31 maj kl 19:00. Detta anslås i så fall här på hemsidan

Underlag för årsmötet kommer att finnas på hemsidan

Folkhälsomyndigheten skriver:

” Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. 

En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra”

GDPR

Den som inte hör av sig godkänner genom detta att vi har dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister

Lite info om föreningen

2020 var ett annorlunda år med pandemin som lamslog mycket. Ösbybadets Vänner, ÖBV, ställde in årsstämman 2020. Vi kommer snart att skicka ut en kallelse till årsstämma 2021. Det kommer att bli som internetmöte med Zoom. Det blir två möten direkt efter varandra. Först en formell årsstämma, sedan ett mer socialt möte för fria tankar.

Det har gått åt mindre pengar än förväntat, varför vi beslöt att oavsett om en avgift betalats in 2019 eller 2020, så gäller den för hela perioden 2019-2020. Skälen till att det har gått åt mindre pengar är pandemins förlamning och att kommunen inte har velat ha mixat ansvar och därför har tagit hela kostnaden för badhusets inre renovering och återställning.