Ösbybadets Vänner

Inbjudan till årsstämma

Ösbybadets Vänner håller årsstämma onsdagen den 10 maj kl 19 vid Ösbysjöns badhus

Sammanfattande Agenda

Formell årsstämma kl 19:05 – 19:25

Föredrag med lägesbeskrivning rörande Ösbysjöns restaurering kl 19:30 – 20:00

Samkväm kl 20:00 – 20:30

Endast för styrelsen: Konstituerande möte kl 20:35 – 20:40

Årsmöteshandlingar kommer allteftersom att finnas tillgängliga på föreningens hemsida

Ösbysjöns Café kommer att hålla öppet

Välkomna!

Restaurering av Ösbysjön – Lägesbeskrivning

ÖBVs utredning av hur Ösbysjön bör restaureras visade:

 • År 1 Reduktionsfiske samt att leda bort dräneringsvattnet från hästhagen till andra sida  Hildingavägen
 • År 2 Fortsatt reduktionsfiske samt inplantering av rovfisk (t.ex. abborre)
 • År 3 Invänta att bottenvegetationen börjar komma igång
 • År 4 Lite kompletterande mätningar samt dimensionering av fosforbindning med aluminiumsalt
 • År 5 Fosforbindning med aluminiumsalt
 • År 1-5 Skörd och borttransport av vass. Sista året skörd under vattenytan för att vassen inte skall komma tillbaka

Kommunen har låtit en konsult göra en parallell utredning. Konsulten kom fram till samma resultat men vill lägga till:

 • Höjning av vattennivån
 • Muddring av det översta sedimentlagret

Den nya Tekniska Nämnden sedan årsskiftet fattade ett snabbt beslut att försöka få till ett reduktionsfiske före badsäsongen och parallellt fortsätta och utreda kostnader med mera för övriga åtgärder.

Första årets reduktionsfiske kommer allra först, kanske 1-2 veckor, ge ett grumligare vatten beroende på att man rört om nära bottensedimentet, men därefter ett tydligt klarare vatten, dock ej så klart som det långsiktiga målet.

Det är roligt att det nu händer något. ÖBV är klart positiva till vattennivåhöjningen.

Däremot är vi klart negativa till muddringen som är onödig, dyr, mycket störande under genomförandet, men främst riskerar att förstöra sjön för ytterligare en 50-årsperiod. När man muddrar tar man bort det översta sedimentlagret som innehåller de fröer som krävs att den nödvändiga bottenvegetationen skall ta fart och den globala forskningen har (konstigt nog) inte funnit några ekonomiskt realistiska sätt att ersätta med nya fröer.

Gott Nytt År 2023!

Ösbybadets Vänner ”Vi vill se bad, simskola för de unga, simidrott och annan idrott på somrarna samt vinterbad, vakträning och skridskoåkning på vintrarna”

Foto Gunilla Friis

Julen 2022: Ösbybadets Vänner önskar alla en Riktigt God Jul och bjuder in till året Juldopp. Juldagen kl 13 Ösbybadets badhussida

Bastun är varm och vaken uppsågad. Vi bjuder på pepparkaka och glögg. Du kan beställa mer på Caféet som är öppet

Påminner om årsstämman

En lite påminnelse om vår årsstämma på fredag

Förutom formalia, så blir det ett föredrag om Ösbysjöns ekologi samt lättare förtäring för de som anmält sig (och kanske räcker det till fler?)

Anmälan gör du antingen här på facebookssidan eller med ett kort mejl till lars@osbybadetsvanner.se med ämnesrubriken ”Anmälan årsstämma”

FREDAG KL. 19:00–20:40
ÅRSSTÄMMA

Kevinge seniorboende Edsviksvägen 1A, 200 meter från Mörby C

Årsstämma

Ösbybadets Vänner håller årsmöte fredagen den 22 april kl 19:00 i Kevinge seniorboende Edsviksvägen 1A. 200 meter från Mörby C.

De som önskar delta i den lättare förtäringen måste föranmäla sig senast 18 april, viket kan göras under Events på facebookssidan eller med kort mejl med ämnesrubriken ”Anmälan Årsstämma” till lars@osbybadetsvanner.se

19:00 – 19:30 Formellt årsmöte

19:30 – 19:40 Styrelsen håller konstituerande möte

19:40 – 20:10 Föredrag om Ösbysjöns tillstånd, restaureringsåtgärder och beslutsläget

20:10 – 20:40 Lättare förtäring

Underlag för årsmötet kommer att finnas under rubriken årsmötesunderlag

Julen 2021: Välkomna till vår tradition med årets Juldopp

Juldagen kl 11 – 13

I år med såväl bastu som öppet café!

Antalet personer samtidigt i bastun är begränsat och tillträde kräver vaccinpass

Administrativ förändring

Vi inför nu en administrativ förändring. Denna hemsida kommer att användas som uppslagsverk för mindre föränderlig information. Det kommer att bli lättare att bli medlem i facebooksgruppen Ösbybadets Vänner som används för kommunikation medlemmar i mellan och för nyheter, men vi kommer på facebooksgruppen agera hårdare mot inlägg och personer som inte agerar som just vänner av Ösbybadet. De flesta kommer inte att märka någon skillnad mot tidigare.

Nu arbetar vi för att få klart vatten i Ösbysjön

ÖBV arbetar nu intensivt för att få till en restaurering av Ösbysjön. Den 23 september hade vi ett seminarium för våra politiker där vi föreläste och diskuterade om sjöns ekologiska tillstånd och vad man kan göra åt det. Vår egen presentation kan hittar du här: https://1drv.ms/p/s!AnvLrDnU3utSoAHbelXGSjdlblpB?e=CxSaKS

Den 30 september var det deadline för att komma in med yttrande kring kommunens vattenplan där åtgärder för att få bättre ekologisk status i våra sjöar tas upp. Självklart har ÖBV lämnat vårt yttrande avseende Ösbysjön

Vi tror på följande åtgärdsplan:

 • Leda hästrastgårdens dräneringsvatten till kommunens avloppssystem
 • Reduktionsfiske av karp och ruda
 • Inplantering av vuxen abborre
 • Utredning inför nästa punkt
 • Binda fosfor i bottensedimentet genom lågdosering med aluminiumsalt

Vi kör årsmötet idag 27 maj trots regnet

SMHI förutspå 0,1 mm/tim det tror vi att ”Badets Vänner” tål. Ta med paraply och regnplagg. Välkomna!