Ösbybadets Vänner

Ingen föreningsstämma i år Ingen medlemsavgift för andra verksamhetsåret

På grund av coronapandemin beslöt styrelsen den 5 oktober 2020 att inte genomföra någon föreningsstämma under 2020. Beslutet skedde med saknad då vi gärna hade velat träffa medlemmarna och lyssna på era synpunkter. Berätta gärna vad ni tycker, vill eller har för idéer och information via vår facebooksgrupp Ösbybadets Vänner, https://www.facebook.com/groups/2534095806661726/ eller genom mejl till någon av oss i styrelsen Lars, Jan, Gunilla, Clarence eller Margit på mejladressen förnamn@osbybadetsvanner.se

Vi beslöt även att inte ta ut en medlemsavgift för 2020, dvs en betald medlemsavgift är giltig ända tills föreningsstämman i vår oavsett om du betalade redan 2019 eller senare. Detta för att föreningen till stor del befinner sig i ett vänteläge under den långbänk som Kultur- och Fritid av prestigeskäl valt att hantera fritidsverksamhet vid Ösbysjön. Vi i styrelsen gör verkligen allt för att bryta dödläget och det är vår övertygelse att så förr eller senare kommer att ske. Du som medlem får gärna hjälpa till genom att ta ställning på sociala medier och i andra sammanhang.

Fliken Ösbysjöns Tillstånd är uppdaterad

Vi har adderat mer information om fiskbeståndet nu och tidigare, Ridverksamhetens påverkan, Siktdjupets utveckling samt om Vattenstånd, till- och frånflöden

Nya sidor på hemsidan

Historiska bilder. Ösbysjön en del av Danderyds kulturhistoria

Nyare bilder: De flesta från vår mästerfotograf Jan Boberg

Loggbok: Där kan du följa våra strävanden

Årstämman är inställd på grund av Corona

Tisdagen den 31 mars kl 19

Elverket, Danderydsvägen 4C, Djursholm

Agendan hittar du under flik Möteskallelser

Berättigad att delta är de som betalt medlemsavgift till föreningen för 2019

Vi hoppas på en trevlig kväll

Stor uppdatering av fliken Ösbysjöns tillstånd

Kommunen har försett oss med mycket intressanta mätresultat på Ösbysjöns kemiska status och Ösbysjöns nära grannar har försett oss med en pärm med intressant historiskt material. Tillsammans med fördjupade litteraturstudier och kontakter med SLU har detta gett oss en klarare bild av hur Ösbysjön bör restaureras. Under fliken Ösbysjöns Tillstånd hittar du en detaljerad redogörelse. Nedan hittar du en sammanfatnning

I klar prioriteringsordning bör man göra följande. Där vår rekommendation är att man gör alla tre åtgärderna:

  • Total utfiskning av Ängskarpen
  • Lågdoserad fällning av fosfor med aluminium
  • Rutin för årlig vassröjning under sensommar med borttransport av vassen

Det är helt uppenbart att problemet är skapat av karpen! Åtgärden med utfiskning har dock två problem:

  • Utan karpen får vi (garanterat) tillbaka problemet med slingrande bottenväxter som stör de badande
  • Utfiskning fungerar ofta, men är ingen säker metod. Varför det ibland misslyckas vet man inte, men det är lätt att tänka sig att den högreproduktiva karpen skulle komma tillbaka redan om två fiskar av motsatt kön blev kvar. Utfiskning måste ofta upprepas efter ett antal år.

Att enbart göra en aluminiumutfällning av fosfor, såsom i vårt tidigare förslag, skulle fungera och är en säker metod. När vi vet att det är karpen, som utgör problemet, så är det dock ett lite för vilt laborerande att inte ge sig på karpen först. Ösbysjön är övergödd, men har inte anmärkningsvärt hög fosforhalt, vilket förbryllade oss till en början. En kompletterande aluminiumfällning av fosforn kan därför göras med låg dosering och därmed billigare. Mängderna är inte större än att de skulle kunna spridas av ideell arbetskraft

Om vi enbart ser till vattenkvalitén, så är kanske inte vassröjningen helt nödvändig, men kan väl motiveras som en försiktighetsåtgärd. Då Ösbysjön inte har något utflöde, så måste vi ändå på något sätt se till att fosfor försvinner från sjön. Ösbysjön är till 40% täckt av vass. Sommarskörd och borttransport av vass kan reducera fosfor med 27 kg/år, vilket skall jämföras med att hästhagen beräknas tillföra 3½ kg/år. Skörd av vassen borde därför kunna vara ett sätt att bibehålla sjöns status efter de två första åtgärderna. Därtill ger förmultning av vass på plats problem med låg syrehalt i botten, bottendöd och biogasavgång med därtill hörande växthuseffekt.

Vi har ännu inte djupforskat kring hur och i vilken omfattning hästverksamheten påverkar. Det är den utmaning, som står närmast i kö.

Äntligen! Nu är vi färdiga för att ta emot medlemmar!

Du som vill bevara och värna om Danderyds kvaliteter.

Du som har glada ungdomsminnen från Ösbysjön.

Du som vill skapa goda aktiviteter för våra ungdomar.

Du som vill främja ny föreningsverksamhet.

Du som är intresserad av bad eller simsport.

Som nybildad förening behöver vi ditt bidrag!

Medlemsavgift 100kr/år för enskild medlem och 150kr/år för familjer

Swish 123 031 3866

Bankgiro 5357-5205

Plusgiro 94 9129-1

I meddelandefältet skriver:

Enskild medlem: namn och mejladress

Familj: namn och mejladress + minst förnamn på övriga i familjen, gärna komplett med mejladress

När du skickar betalningen, så godkänner du samtidigt att Ösbybadets Vänner för eget bruk för ett register över medlemmars namn och kontaktuppgifter.

Välkommen som medlem!